Peste 60.000 de pensionari sau asigurați ai sistemului public de pensii din țară vor putea beneficia în acest an de bilete de tratament balnear.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de miercuri, 1 martie, se află o hotărâre privind acordarea biletelor de tratament balnear, pentru anul 2023. Documentul stabilește numărul biletelor de tratament balnear care se pot acorda în anul 2023, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice, precum şi modul de acordare, distribuire şi decontare a acestora.

Astfel, în unităţile aflate în proprietatea CNPP este asigurat un număr de maximum 60.420 de bilete de tratament balnear. Acestea sunt repartizate pe maximum 19 serii de trimitere.

Celor peste 60.000 de bilete li se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, biletele de tratament balnear contractate cu alte unități de profil. Numărul acestora se stabilește prin încheierea unor contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru atribuite în anul 2023.

În anul 2023, fiecare solicitant îndreptăţit conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia
de un singur bilet de tratament balnear, acordat în condițiile prezentei hotărâri.

Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.

Criteriile în baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, cu suportarea unei contribuții sau în mod gratuit

Potrivit legii, pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

 • pensionar al sistemului public de pensii;
 • asigurat al sistemului public de pensii;
 • beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii și care dovedesc existența unei afecțiuni medicale care să necesite tratament balenear.

Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear în mod gratuit sunt următoarele:

 • pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale
 • persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza Decretului privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999
 • persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată prin Legea nr.189/2000
 • persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza Legii nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • persoane care beneficiază de bilete de tratament balnear, cure balneoclimaterice potrivit art. 21 alin. (2), art. 22 și art. 24 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare sau li s-a emis o recomandare medicală de către medicul curant
 • persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin HG 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaților care lucrează în mediu radioactiv – zonele I și II de expunere la radiații, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum și la conservarea și închiderea perimetrelor miniere

Ce acte sunt necesare pentru obţinerea unui bilet de tratament?

Pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune la sediul casei teritoriale de pensii cererea tip,  urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului.

De exemplu în cazul pensionarilor documentele necesare sunt:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
 • document de plată (după caz, talonul privind drepturile de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, în original sau copie care se va prezenta la momentul eliberării biletului);
 • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii,cu excepţia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi care se va prezenta la momentul eliberării biletului);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original care se va prezenta la momentul eliberării biletului);

Cum pot fi anulate biletele de tratament?

Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a contribuţiei în următoarele situaţii:

b) atunci când din motive personale, se renunţă la bilet, cu anunţarea prealabilă a casei teritoriale de pensii;

c) în situaţia în care, titularul, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportează, în scris, de către casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Care este durata unui bilet de tratament balnear?

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

Care este ordinea în care se acordă biletele de tratament?

Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. Punctajul aferent fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.

Dacă şi după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu acelaşi punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic.

Articolul precedentStadiul execuției lucrărilor la Lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului A 0 este ascendent
Articolul următorCum își vor primi elevii navetiști banii pentru transport